Ataxi hos katter. Orsaker, symtom och behandling

Hur yttrar det sig, vad är orsakerna och vad är ataxi hos katter? Det är en fråga som ställs av många kattägare som märker balansproblem hos sina kattdjur.

Ataxi hos katter (kattataxi) är en neurologiskt tillstånd som påverkar koordination och balans hos katten. Ataxi kännetecknas av svårt att kontrollera rörelser frivilliga rörelser av kroppen och lemmar, vilket gör att djuret har en ostadig gång och att ha svårt att röra sig normalt.

Huvudtyper av ataxi hos katter

Det finns tre typer av ataxi hos katter, beroende på vilken del av nervsystemet som är påverkat.

Cerebellär ataxi

Lillhjärnan är den del av hjärnan som ansvarar för att koordinera fina rörelser och balans. Cerebellär ataxi uppstår när lillhjärnan påverkas av skada, genetisk sjukdom eller andra tillstånd. Katter med cerebellär ataxi kan uppvisa ostadiga och okoordinerade rörelser, såsom ostadig gång och svårt att hoppa. De kan ha svårt att kontrollera sina muskler för att göra exakta rörelser.

Vestibulär ataxi

Vestibulärt system från innerörat styr balans och rumslig orientering. Vestibulär ataxi uppstår när detta system påverkas av infektion, inflammation eller tumörer. Katter med vestibulär ataxi kan visa symtom som lutande eller roterande huvud, ostadig gång och förlust av balans. Dessa symtom kan åtföljas av illamående och kräkningar.

Sensorisk ataxi

Denna typ av ataxi uppstår när de sensoriska nerverna eller banorna som överför sensorisk information är skadade. Katter med sensorisk ataxi kan ha svårt att koordinera rörelser på grund av minskad känslighet och sensorisk feedback. Denna typ av ataxi kan orsakas av nervsjukdomar eller sjukdomar som påverkar det perifera nervsystemet.

Symtom – Ataxi hos katter

Katter med ataxi kan visa tecken som liknar berusning, såsom en ostadig, ostadig gång och en ökad benägenhet till sömnighet. Ibland kan symtomen vara mindre uppenbara, såsom en lätt lutning av huvudet eller en lätt krullning av tårna när man går.

Bland de utmärkande tecknen på ataxi är räkna även nystagmus, en ovanlig ögonrörelse som kan uppstå till följd av problem i det centrala nervsystemet.

Katter som lider av plötslig ataxi kan ha en tendens att rulla eller falla åt sidan och ofta uppleva betydande illamående av att känna sig ostadig. Å andra sidan, om ataxi hos katter kvarstår längre, har de vanligtvis förmågan att anpassa sig över tid och är mindre benägna att uppleva illamående.

Orsaker – Ataxi hos katter

Ataxi hos katter kan ha en mängd olika orsaker, inklusive följande:

Störningar i hjärnan eller centrala nervsystemet. Hjärntumörer, skador, inflammation eller infektion i kattens hjärna eller ryggmärg kan leda till ataxi genom att påverka det centrala nervsystemets funktion.

Cerebellära problem. Skador eller missbildningar i lillhjärnan kan orsaka ataxi, eftersom denna del av hjärnan är avgörande för att koordinera rörelser.

Sjukdomar i innerörat. Det vestibulära systemet i innerörat spelar en avgörande roll för balansen. Infektioner, inflammation eller skada i detta område kan orsaka vestibulär ataxi.

Genetiska sjukdomar. Vissa genetiska sjukdomar kan orsaka ataxi, särskilt när de påverkar nervsystemets funktion.

giftighet. Förtäring av giftiga ämnen som giftiga växter, hushållskemikalier eller fel medicinering kan utlösa ataxi hos katter.

Metaboliska störningar. Vissa metabola tillstånd, såsom hypoglykemi eller ärftliga metabola störningar, kan påverka nervsystemets normala funktion och orsaka ataxi.

Infektionssjukdomar. Infektioner med olika mikroorganismer, som virus eller bakterier, kan påverka nervsystemet och bidra till utvecklingen av ataxi.

Autoimmuna sjukdomar. Ataxi hos katter kan också uppstå på grund av autoimmuna sjukdomar. Dessa kan få immunsystemet att attackera sina egna nervceller, vilket kan leda till neurologiska symtom, inklusive ataxi.

Trauma. Slag mot huvudet eller ryggmärgsskador kan påverka funktionen hos det centrala nervsystemet eller lillhjärnan, vilket leder till ataxi.

Boli degenerativ. Vissa degenerativa sjukdomar, såsom degenerativ intervertebral disksjukdom, kan gradvis skada nervstrukturer och orsaka symtom på ataxi.

Enligt de tre huvudtyperna av ataxi hos katter är orsakerna följande:

Cerebellär ataxi

  • Medfödda missbildningar i lillhjärnan.
  • Cerebellära tumörer.
  • Trauma i huvudet eller ryggraden som påverkar lillhjärnan.
  • Hjärninfektioner eller inflammation som påverkar lillhjärnan.

Vestibulär ataxi

  • Innerörat infektioner eller inflammation.
  • Tumörer i området av innerörat eller de vestibulära nerverna.
  • Skador på innerörat eller de vestibulära nerverna.

Sensorisk ataxi

  • Störningar i de perifera nerverna som ansvarar för överföringen av sensorisk information.
  • Nervskador eller kompressioner.
  • Metaboliska eller genetiska sjukdomar som påverkar funktionen hos sensoriska nerver.

Diagnos – Ataxi hos katter

Om du märker tecken på ataxi hos din katt är det viktigt att ta dem till veterinären omedelbart. Han kommer att utföra en grundlig medicinsk historia och sedan utföra en fysisk undersökning av djuret för att bedöma eventuella neurologiska avvikelser (som påverkar nervsystemet).

Efter att typen av ataxi (sensorisk, vestibulär eller cerebellär) har identifierats kan ytterligare tester, såsom blodprov, en urinanalys, röntgen och avancerad bildbehandling, behövas för att fastställa den bakomliggande orsaken. Dessa procedurer kommer att hjälpa till att fastställa en korrekt diagnos och utveckla en lämplig behandling eller hanteringsplan för din katts ataxi.

När ataxi uppstår hos katter, innebär diagnos ofta ett stegvis och noggrant tillvägagångssätt, eftersom symtomen kan vara lika under flera tillstånd. Här är de vanliga stegen för att diagnostisera ataxi hos katter:

Klinisk undersökning. Veterinären kommer att utföra en fysisk undersökning av katten för att leta efter uppenbara tecken på ataxi samt andra associerade symtom.

Medicinsk historia. Ägaren kommer att intervjuas om de observerade symtomen, deras varaktighet och eventuella riskfaktorer eller nyligen inträffade händelser som kan bidra till uppkomsten av ataxi.

Laboratorieundersökningar. Blodprover och andra laboratorietester kan hjälpa till att identifiera möjliga orsaker till ataxi, såsom infektioner, metabola störningar eller elektrolytobalanser.

bilder. Imaging tester, såsom datortomografi (CT) eller magnetisk resonanstomografi (MRI), kan användas för att visualisera hjärnan, ryggmärgen och inre öronen, identifiera möjliga lesioner, tumörer eller abnormiteter.

Funktionstester. Veterinären kan utföra tester för att bedöma koordinationen och funktionen hos kattens nervsystem, såsom reflexsvarstestet eller balanstest.

Uteslutning av andra villkor. Eftersom symtomen på ataxi kan likna de vid andra sjukdomar, kommer din veterinär att försöka utesluta andra möjliga orsaker, såsom förgiftning eller muskeltillstånd.

Rådgör med en specialist. I komplexa eller oklara fall kan veterinären rekommendera konsultation med en veterinärneurolog för vidare utvärdering och mer avancerad tolkning av symtom och tester.

Behandling – Ataxi hos katter

Behandling av ataxi hos katter det varierar beroende på den bakomliggande orsaken. Till exempel, om ataxi är resultatet av en infektion, kan veterinären ordinera specifika antibiotika för behandling.

Idiopatisk ataxi, eller ataxi utan känd orsak, kommer att behandlas med stödjande vård, inklusive administrering av läkemedel mot illamående. I denna situation kommer katten att kräva en säker och skyddad miljö för att förhindra skador samtidigt som den uppvisar symtom. I vissa fall kan assisterad utfodring och intravenös vätska vara nödvändig om katten inte kan äta eller dricka på egen hand.

Vissa typer av ataxi kan hanteras för att upprätthålla livskvalitet, även om de inte kan botas helt. Å andra sidan kan idiopatisk ataxi gå över av sig själv och kanske inte återkomma i framtiden.

Hos katter som drabbats från födseln är det så specifik behandling kanske inte är nödvändig, men deras miljö måste vara inrättad på ett säkert sätt för att förhindra fall eller skador orsakade av bristande koordination och balans.

Din veterinär kommer att kunna ställa en mer exakt diagnos och föreslå en behandlingsplan eller lämplig hantering av tillståndet som orsakar din katts ataxi.

Iubesc toate animalele, însă nu-mi pot ascunde slăbiciunea pentru pisici. PISICILE.ro este un proiect de suflet pe care vreau să împart experientele mele cu alți iubitori de feline. Nu sunt medic veterinar, așadar, articolele mele nu reprezintă un punct de vedere specializat.

Lämna en kommentar